Arctic Blue Blog

Hoe Arctic Blue helpt tegen overbevissing

Onze oceanen worden bedreigd, terwijl ze zo belangrijk voor ons zijn. Ze produceren onder andere twee derde van onze benodigde zuurstof. Vind jij het moeilijk om de verhalen over overbevissing te horen? Wil jij ook je steentje bijdragen aan onze oceanen en helpen om overbevissing te stoppen? Lees dan snel verder!

Wat is overbevissing?

Er is sprake van overbevissing als er in een bepaald gebied te veel van een bepaalde vissoort gevangen wordt. Dat kan leiden tot het verdwijnen van die vissoort in dat gebied. Bijvangst speelt hierbij ook een grote rol.

Wanneer op bepaalde vissoorten gejaagd wordt, worden er vaak per ongeluk ook andere vissoorten, zeedieren en walvisachtigen mee in de netten gevangen. Op deze manier worden er miljarden dieren onnodig gevangen.

Dit tast het ecosysteem aan, omdat de voedselketen in de war geschopt wordt. Is er nog wel voor alle dieren in zee eten te vinden? Kunnen ze zich nog voldoende voortplanten?

Begin jaren ’90 gebeurde dit bij de Canadese Grand Banks met de kabeljauw. Dat was niet alleen rampzalig voor de kabeljauw, maar ook nog eens 35.000 mensen verloren hierdoor hun baan.

Als gevolg daarvan werd de Marine Stewardship Council opgericht. Sindsdien is de visserijstandaard van MSC wereldwijd bekend en erkend en wordt hij gebruikt als richtlijn voor duurzame en goed beheerde visserij. 

Wat is er nu aan de hand?

In veel wateren wordt illegaal gevist door vissers die het niet zo nauw nemen met de vangstquota of iets goeds doen voor het leven in de oceanen. Deze niet-gerapporteerde en niet-gereguleerde visserij staat bekend als IUU-visserij (illegal, unreported, unregulated).

Als vanzelfsprekend krijgen deze visserijen niet de MSC-certificering. Soms wordt er zelfs  gebruik gemaakt van cyanide of explosieven om hun vis gemakkelijk te kunnen vangen.

Volgens de VN Voedsel- en Landbouworganisatie wordt er jaarlijks meer dan 90 miljoen ton vis uit de oceaan gevist, waarvan ongeveer een derde door overbevissing bedreigd wordt. In slechts vijf decennia is het aantal vissoorten waar overbevissing speelt verdrievoudigd.

Een derde van de onderzochte visgebieden wordt overbevist. In 2006 wijdde het bekende tijdschrift Science er al een artikel aan, met daarin de voorspelling dat alle vissoorten in 2048 uitgeput zijn als er niets verandert.

Terwijl de vraag naar vis blijft toenemen, blijft het vissenbestand afnemen. Het is een vicieuze cirkel. Er staan niet alleen veel banen op het spel, maar ook onze gezondheid.

Wat doet Arctic Blue?

Bij Arctic Blue kijken we continu hoe dingen beter kunnen. Beter voor het milieu, beter voor onze vissers en beter voor de eindgebruiker. Dat doen we bijvoorbeeld door ons strikt aan de MSC-regels te houden.

Arctic Blue heeft als één van de weinige visolie merken in Nederland het MSC-certificaat voor duurzame visserij. Veel visolie wordt gemaakt van hele sardientjes en ansjovis, die ook nog eens  op het menu staan van de dolfijn, zeevogel, zeeleeuw en walvis.

Wij maken  gebruik van kabeljauw die niet op dit menu staat en dan wordt er alleen olie gemaakt van filet-snijresten. Eén kabeljauw levert, naast de filet voor de supermarkt, maar liefst 1 fles (150 ml) olie of 250 capsules op.

Voor onze visolie wordt geen vis extra gevangen. Onze productie heeft daardoor geen nadelige gevolgen voor de oceanen, het milieu of de lokale bevolking.

Op zoek gaan naar alternatieve bronnen voor omega 3 is een ander voorbeeld hiervan. Want als we omega 3 uit andere bronnen dan vis kunnen halen, wordt de behoefte aan vis kleiner.

Algenolie is een visvrije variant van visolie. Met dezelfde goede omega 3, maar dan van gekweekte microalgen.

Wat kun jij zelf doen tegen overbevissing?

Je helpt de natuur een handje door te kiezen voor producten met MSC-certificering of voor visvrije producten. Heb jij toch je omega 3 nodig omdat je die onvoldoende binnenkrijgt?

Kijk dan eens naar ons gevarieerde aanbod: van visolie met MSC-certificering tot visvrije algenolie. En je bestelt het allemaal gemakkelijk online!

Verdere details: https://www.arctic-blue.com/duurzaam/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *