Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

De inhoud van deze website is gericht op Nederlandse bezoekers. Op het bezoek van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Informatie

De informatie op deze site dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. De informatie is niet bedoeld als advies en ook niet bedoeld voor het oplossen van individuele medische problemen. Neem contact op met je huisarts of medisch specialist als je behoefte hebt aan een diagnose of een behandeling nodig denkt te hebben.

Indien je Arctic Blue producten gaat gebruiken, lees dan altijd vóór het gebruik de productinformatie. Hoewel de producent van Arctic Blue haar uiterste best doet om de informatie op deze site zo accuraat mogelijk te houden, kan zij zulks niet garanderen. De producent van Arctic Blue is nimmer aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die het gevolg is van onjuist gebruik van de informatie op deze site.

Intellectueel eigendom

Deze website en inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s en andere materialen eigendom van of gelicenseerd aan Arctic Blue Omega BV.

Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze website te verveelvoudigen, verkopen, verhuren, op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van Arctic Blue Omega BV.

Het is wel zonder voorafgaande toestemming toegestaan:

  • Materialen te printen of te downloaden voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt.
  • Materialen te reproduceren met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn.

Copyrightinformatie

Arctic Blue Omega BV.
Prinses Irenelaan 200
3554 HH Utrecht
030-2447097