In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst met ons sluit.

Onze gegevens

Adresgegevens

Arctic Blue Omega B.V.
Prinses Irenelaan 200
3554 HH Utrecht

Contactgegevens

Telefoonnummer: 030-2447097
KvK-nummer: 62567128
https://www.arctic-blue.com/
info@arctic-blue.com

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor verschillende doeleinden: Zodat wij contact met je kunnen opnemen (o.a. als je een vraag hebt gesteld of een klacht hebt), voor de bestelprocedure, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij je op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten bij je af kunnen leveren. Op deze manier kunnen wij aan onze verplichtingen voldoen uit de met jou te sluiten of gesloten overeenkomst.

Ook verwerken wij jouw persoonsgegevens om nieuwsbrieven, algemene of gerichte aanbiedingen of het verzoek tot deelname aan een klantenonderzoek te versturen als je daar toestemming voor gegeven hebt. Je persoonsgegevens worden ook verwerkt zodat jij een account kan aanmaken en beheren op onze website en reviews kan plaatsen. Tot slot verwerken we jouw gegevens teneinde fraude te voorkomen. Al het voorgaande doen we op basis van ons gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Voor het verwerken van jouw persoonsgegevens maakt Arctic Blue gebruik van derde partijen. Zij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Arctic Blue en niet voor hun eigen doeleinden. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst.

Wij verwerken ook jouw gegevens met het gebruik van cookies indien je gebruik maakt van onze website. Zie voor meer informatie over deze cookies ons Cookiebeleid. Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van je op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben.

De verstrekking van jouw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met ons te sluiten. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens te verstrekken, maar indien je daarvoor kiest dan kunnen wij onder andere de door jou bestelde producten of diensten niet leveren of contact met jouw opnemen. Het afsluiten van een overeenkomst met ons is dan dus niet mogelijk.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bewaring persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

De gegevens die worden bewaard voor het voldoen aan onze verplichtingen op basis van de te sluiten of te sluiten overeenkomst bewaren wij niet langer dan nodig is.

De gegevens die worden bewaard voor het versturen van nieuwsbrieven, algemene of gerichte aanbiedingen of het verzoek tot deelname aan een klantenonderzoek worden bewaard tot het moment dat jij je toestemming daarvoor intrekt.

De gegevens voor jouw account worden bewaard tot deze wordt verwijderd. Hetzelfde geldt voor het plaatsen van een review.

De gegevens die wij bewaren teneinde fraude te voorkomen bewaren wij niet langer dan nodig is.

Tot slot bewaren wij een deel van jouw gegevens teneinde te voldoen aan onze fiscale wettelijke bewaarplicht van 7 jaar na de vervaardiging van die gegevens.

Jouw privacyrechten

Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@arctic-blue.com met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je (onder omstandigheden) het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar info@arctic-blue.com of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: 030-2447097. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken.

De online betaalmogelijkheden en diverse formulieren zijn beveiligd. De gehele website is beschermd met SSL, waardoor jouw gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om je (bank)gegevens te zien. Je kunt de beveiliging checken door op elke pagina van de website te klikken op het slotje in de adresbalk van de website. Het schermpje wat verschijnt, zal aangeven of de verbinding beveiligd is.

Onze principes

1. Schone visolie

Onze visolie wordt gemaakt (van de filet-snijresten) van verse Arctische wilde kabeljauw die zwemt in de Barentszzee, dit ligt tussen Nova Zembla, Spitsbergen en Noord-Noorwegen.

Eén van de schoonste wateren ter wereld, ver weg van de plastic soep in de Grote Oceaan tussen Azië en Zuid-Amerika.

Al onze vis producten zijn afkomstig van duurzame visserij en dragen het Marine Stewardship Council-keurmerk (MSC).

2. Verse algenolie

Onze plantaardige Omega-3 producten zijn gemaakt van algen. Algen zijn mini-plantjes die ook op het land in afgesloten en gecontroleerde omstandigheden zelf Omega-3 vetzuren kunnen maken.

Met de olie uit de algen maken we nu al verschillende producten. Omdat algen de toekomst zijn, zullen er dat steeds meer worden.

Al onze plantaardige producten dragen het VEGAN-keurmerk. Hiermee garanderen we 100% dat er geen visolie is gebruikt.

vegan
Hoogste dosering EPA & DHA

800 mg DHA+400 mg EPA

Direct van de lepel is geweldig

Perfecte smaak en mondgevoel

100%-Geen-Op-Boer-Garantie

Vergeet vissige op boeren/nasmaak